Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου & Αποφοίτων

Υψηλό ποσοστό επιτυχιών λόγω της εξειδίκευσής μας στις κατευθύνσεις Θετικών Επιστημών, Υγείας, Οικονομίας & Πληροφορικής.
Ενημερωθείτε για τα Θερινά τμήματα προετοιμασίας για τους μαθητές που τελείωσαν την Β' Λυκείου.
Έναρξη τμημάτων : 22 Ιουνίου

Χειμερινά Τμήματα (1 Σεπτεμβρίου - 14 Ιουνίου)

Θετικών Επιστημών

2o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση - Λογοτεχνία
2,5
Φυσική
4
Χημεία
3
Μαθηματικά
5
Σύνολο
14,5
Επιστημών Υγείας

3o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση - Λογοτεχνία
2,5
Φυσική
4
Χημεία
3
Βιολογία
4
Σύνολο
13,5
Οικονομίας & Πληροφορικής

4o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση - Λογοτεχνία
2,5
Μαθηματικά
5
Πληροφορική
3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3
Σύνολο
13,5

Η επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν είναι ένα γεγονός που θα συμβεί ξαφνικά και τυχαία. Είναι η κατάληξη μιας επίπονης  προσπάθειας και μιας σκληρής προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το είδος και την πληρότητα της προετοιμασίας σας. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς, κυρίως όμως θα εξαρτηθεί από την επιλογή του φροντιστηρίου και των καθηγητών που θα εμπιστευτείτε την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό της μελέτης σας.

Η 37-χρονη επιτυχημένη παρουσία  μας στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με εκατοντάδες μαθητές μας να έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Πανεπιστημιακές σχολές, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων και εξασφαλίζει την εισαγωγή σας στο τμήμα Α.Ε.Ι. που επιθυμείτε.

Προετοιμασία στην Γ’ Λυκείου σημαίνει :

  • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία  από   ειδικευμένους  καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
  • Συνεχής εξάσκηση με γραπτές εξετάσεις, πολλά τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα.
  • Αντικειμενικός και προσωπικός έλεγχος των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των γραπτών εξετάσεων που αφορά την ανταπόκριση τους σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση ελλείψεων του κάθε μαθητή προσωπικά.
  • Συμμετοχή  στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.