Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

Μαθαίνουμε να διαβάζουμε αποτελεσματικά και θέτουμε τις βάσεις για την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η Α’ Λυκείου είναι τάξη κάλυψης κενών από το Γυμνάσιο, προετοιμασίας, εξοικείωσης και προσανατολισμού. Οι μαθητές εξοικειώνονται με το νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης και ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθοδηγούνται και επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού θετικών ή ανθρωπιστικών σπουδών  που θα ακολουθήσουν στην Β’ Λυκείου.

Όποια κατεύθυνση σπουδών και αν επιλέξετε στη Β’ Λυκείου, είναι απαραίτητο από την Α’ Λυκείου να μάθετε να διαβάζετε σωστά, να εξασκηθείτε στον γραπτό λόγο, να αφομοιώσετε και να εμπεδώσετε τις δύσκολες έννοιες στα βασικά μαθήματα. Μαζί, μπορούμε να θέσουμε σωστές βάσεις γιατί πάνω εκεί θα στηριχτεί όλη η προσπάθεια για την εισαγωγή σας στο Πανεπιστημιακό Τμήμα που επιθυμείτε.

Α' Λυκείου
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Άλγεβρα
2,5
Γεωμετρία
2
Έκθεση
1,5
Φυσική
2,5
Χημεία
1,5
Σύνολο
10

Μαθήματα Επιλογής
Ώρες / Εβδομάδα
Βιολογία
1

Προετοιμασία στην Α’ Λυκείου σημαίνει:

  • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από ειδικευμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
  • Κάλυψη των μαθησιακών κενών από το γυμνάσιο στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και της Έκθεσης.
  • Αντικειμενικός έλεγχος της ικανότητας των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα υψηλού επιπέδου, μέσω γραπτών εξετάσεων με πολλά προγραμματισμένα σε ετήσια βάση τεστ και 2-ώρα διαγωνίσματα, με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση των ελλείψεών τους.
  • Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της  Ο.Ε.Φ.Ε..
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.
  • Μαθαίνεις να διαβάζεις σωστά. Λύνεις πολλά θέματα, εμπεδώνεις τις δύσκολες έννοιες στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και την Έκθεση , αποκτάς γερές βάσεις  και προετοιμάζεσαι άριστα για το σχολείο.
  • Αξιολογείσαι  και καθοδηγείσαι για  τη  σωστή επιλογή της  Ομάδας Προσανατολισμού που θα ακολουθήσεις στην Β’ Λυκείου, Θετικών Σπουδών (Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής) ή ανθρωπιστικών Σπουδών.
  • Αποκτάς άριστη ψυχολογία. Με την λήξη της σχολικής χρονιάς της Α’ Λυκείου, θα έχεις σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές / υποψηφίους αφού θα έχεις εμπεδώσει τις δύσκολες έννοιες στα θετικά μαθήματα και την έκθεση.