Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Μαθαίνουμε να διαβάζουμε με πρόγραμμα και θέτουμε τις βάσεις για το Λύκειο.

Οι δυσκολίες στο γυμνάσιο…

 • Το πλήθος των μαθημάτων, η μορφή και ο τρόπος εξέτασής τους.
 • Το υψηλό επίπεδο των εννοιών στα βασικά μαθήματα των σχολικών βιβλίων.
 • Οι πολλοί καθηγητές κυρίως για τους μαθητές της Α’ τάξης.
 • Τα τεστ, τα διαγωνίσματα των τριμήνων και του Ιουνίου.
 • Η δυσκολία των μαθητών να εκφράζονται και να αποδίδουν γραπτά τις σκέψεις τους και κυρίως
 • Η χαλαρότητα και πολλές φορές η αδιαφορία που υπάρχει στα περισσότερα σχολεία για την πρόοδο και την εκπαίδευση των μαθητών.
 • Οι μαθητές κατά την φοίτησή τους στο γυμνάσιο πρέπει να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική τη Χημεία και τη Γλώσσα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.

Προετοιμασία στο Γυμνάσιο σημαίνει:

 • Μαθαίνω να διαβάζω σωστά.
 • Προετοιμάζομαι άριστα για το σχολείο.
 • Εξασκούμαι στο γραπτό λόγο με πολλά τεστ και 2-ωρα διαγωνίσματα.
 • Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζω τις επαναλήψεις μου.
 • Αποκτώ γερές βάσεις στα βασικά μαθήματα για το Λύκειο.
 • Έχω άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από ειδικευμένους καθηγητές με μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα, ποιότητα στη δουλειά τους και μεγάλη διδακτική εμπειρία στα φροντιστήρια.
Α' Γυμνασίου
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
3
Έκθεση
1
Φυσική
1
Αρχαία
1
Σύνολο
6
B' Γυμνασίου
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
3
Έκθεση
1
Φυσική
1,5
Χημεία
1
Αρχαία
1
Σύνολο
7,5
Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
3
Έκθεση
1
Φυσική
1,5
Χημεία
1
Αρχαία
1
Σύνολο
7,5