«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής» (Voucher 29-64).

Αιτήσεις έως : 31 Δεκεμβρίου 2016

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και α) έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια β) έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το πρόγραμμα αποτελείται από 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 500 ώρες πρακτικής σε συναφείς επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα  με συνολικές καθαρές απολαβές 2600€ και δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά ειδικότητες 10 διαφορετικών κλάδων :

  1. Εμπόριο
  2. Logistics
  3. Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα
  4. Τουρισμός
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  6. Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
  7. Τρόφιμα – Ποτά
  8. Ενέργεια
  9. Βιομηχανία
  10. Αγροτικός Τομέας

Κατεβάστε το αρχείο pdf με τις συνοπτικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις Ειδικότητες των κλάδων.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος παρέχονται :
– Υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης.
– Πιστοποίση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα voucher.gov.gr

Graphic1
Σύγχρονη Εκπαίδευση

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Γεώργιος & Μιχαήλ Παπουλάκος Ο.Ε.
Κέντρο Μελέτης  – Φροντιστήρια ΜΕ Θετικών Σπουδών
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ

Διεύθυνση:

1ο Κτήριο : Γρηγορίου Αυξεντίου 63 & Γάζης, Άνω Ιλίσια, ΤΚ 15771, Αθήνα
2ο Κτήριο : Γαλήνης 41-43, Άνω Ιλίσια, ΤΚ 15772, Αθήνα

Τηλέφωνο:

210.74.88.789
211.400.99.51

Ε-mail:

infο@sygxroni-ekpaideysi.gr