Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου & Αποφοίτων

Υψηλό ποσοστό επιτυχιών λόγω της εξειδίκευσής μας στις κατευθύνσεις Θετικών Επιστημών, Υγείας, Οικονομίας & Πληροφορικής
Η επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι δεν είναι ένα γεγονός που θα συμβεί ξαφνικά και τυχαία. Είναι η κατάληξη μιας επίπονης  προσπάθειας και μιας σκληρής προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το είδος και την πληρότητα της προετοιμασίας σας. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς, κυρίως όμως θα εξαρτηθεί από την επιλογή του φροντιστηρίου και των καθηγητών που θα εμπιστευτείτε για την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό της μελέτης σας.
Η επιτυχημένη παρουσία μας από το 1983  στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με εκατοντάδες μαθητές μας να έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Πανεπιστημιακές σχολές, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων και εξασφαλίζει την εισαγωγή σας στο τμήμα Α.Ε.Ι. που επιθυμείτε.
Θερινό - Χειμερινό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών
Θετικών Επιστημών

2o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Θερινή Περίοδος
Χειμερινή Περίοδος
Έκθεση - Λογοτεχνία
3
2,5
Φυσική
5
5
Χημεία
4
3,5
Μαθηματικά
6
5
Σύνολο
18
16
Επιστημών Υγείας

3o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Θερινή Περίοδος
Χειμερινή Περίοδος
Έκθεση - Λογοτεχνία
3
2,5
Φυσική
5
5
Χημεία
4
3,5
Βιολογία
4
3
Σύνολο
16
14
Οικονομίας & Πληροφορικής

4o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Θερινή Περίοδος
Χειμερινή Περίοδος
Έκθεση - Λογοτεχνία
3
2,5
Μαθηματικά
6
5
Πληροφορική
4
3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
4
3
Σύνολο
17
13,5
Στην “Σύγχρονη Εκπαίδευση”,  προετοιμασία στην Γ’ Λυκείου σημαίνει :
 • Άριστο πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται:
  • σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.
  • με υποστήριξη της διδασκαλίας από αξιόπιστα συγγράμματα που προσφέρουμε δωρεάν.
  • με επαρκές σύνολο ωρών διδασκαλίας σε κάθε μάθημα.
  • με νέες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση διαδραστικών πινάκων.
 • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από εξειδικευμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία, μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους. Με άριστη γνώση, εμπειρία και μεγάλη ικανότητα διαχείρισης της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Αξιολόγηση, καθοδήγηση και αντικειμενικός έλεγχος της ικανότητας των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα υψηλού επιπέδου, μέσω γραπτών εξετάσεων, τεστ και 3-ωρων διαγωνισμάτων, που είναι προγραμματισμένα σε ετήσια βάση καθώς και  με την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
 • Συνεχής εξάσκηση, απόκτηση γερών βάσεων και άριστη προετοιμασία στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με επίλυση πολλών θεμάτων στην τάξη και πολλών εργασιών στο σπίτι.
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και  σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.
 • Άριστη ψυχολογία και σιγουριά για την επιτυχία.
Θερινή Περίοδος Μαθημάτων
Διάρκεια : 5 εβδομάδες
Τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης της ύλης : 28 Φεβρουαρίου
Εκπαιδευτικό υλικό  : Δωρεάν

Οι εγγραφές ξεκίνησαν !