Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Διετής κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Αποκλειστικά για μαθητές Θετικών Επιστημών - Επιστημών Υγείας - Οικονομίας & Πληροφορικής

Οι μαθητές μας στην Β’ Λυκείου ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας ή Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής, προετοιμάζονται άριστα και αποκλειστικά μόνο στα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄Λυκείου.
Τους παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προετοιμασία ώστε :
 • Να διδαχθούν άριστα την ύλη των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου που είναι απαραίτητη στην επόμενη τάξη της Γ Λυκείου και
 • Να διδαχθούν στην διάρκεια της Β’ Λυκείου μεγάλο τμήμα  της ύλης των  μαθημάτων της Γ ‘ Λυκείου στα οποία θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 • Αποκτούν το πλεονέκτημα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της ύλης στην  Γ ‘ Λυκείου και εξασφαλίζουν περισσότερο χρόνο για τις επαναλήψεις πριν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Χειμερινό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Β' Λυκείου Θετικών Επιστημών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά (Β' & Γ' Λυκ)
3
Άλγεβρα
2
Φυσική (Β' & Γ' Λυκ)
3
Χημεία (Β' & Γ' Λυκ)
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο
12
Β' Λυκείου Επιστημών Υγείας
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Βιολογία (Β' & Γ' Λυκ)
2
Άλγεβρα
2
Φυσική (Β' & Γ' Λυκ)
3
Χημεία (Β' & Γ' Λυκ)
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο
11
Β' Λυκείου Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά (Β' & Γ' Λυκ)
3
Άλγεβρα
2
Πληροφορική (Β' & Γ' Λυκ)
2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο
11
Στην “Σύγχρονη Εκπαίδευση” προετοιμασία στην Β’ Λυκείου σημαίνει:
 • Άριστο πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται:
  • σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.
  • με υποστήριξη της διδασκαλίας από αξιόπιστα συγγράμματα που προσφέρουμε δωρεάν.
  • με επαρκές σύνολο ωρών διδασκαλίας σε κάθε μάθημα.
  • με νέες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση διαδραστικών πινάκων.
 • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από εξειδικευμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία, μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους. Με άριστη γνώση, εμπειρία και μεγάλη ικανότητα διαχείρισης της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Κάλυψη των μαθησιακών κενών από την Α’ Λυκείου στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και της Γλώσσας και άμεση έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου.
 • Αξιολόγηση, καθοδήγηση και αντικειμενικός έλεγχος της ικανότητας των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα υψηλού επιπέδου, μέσω γραπτών εξετάσεων, τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα, που είναι προγραμματισμένα σε ετήσια βάση καθώς και με την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε.
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και  σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.
 • Μαθαίνω να διαβάζω σωστά. Λύνω πολλά θέματα, εμπεδώνω τις δύσκολες έννοιες στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και τη Γλώσσα, αποκτώ γερές βάσεις και προετοιμάζομαι άριστα στα μαθήματα που θα εξεταστώ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο τέλος της Γ’ Λυκείου.
 • Αποκτώ άριστη ψυχολογία. Με την λήξη της σχολικής χρονιάς της Β’ Λυκείου, θα έχω σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές / υποψηφίους αφού θα έχω διδαχθεί ένα μεγάλο μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου.
Θερινό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
Β' Λυκείου
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Άλγεβρα
3
Φυσική
3
Γλώσσα
2
Χημεία
2
Σύνολο
10
Διάρκεια : 4 εβδομάδες 
Σκοπός :  Αναπλήρωση  μαθησιακών κενών.
Ύλη που θα διδαχθεί :
Άλγεβρα, Φυσική, Χημεία, Γλώσσα της Α’ Λυκείου
Εκπαιδευτικό υλικό  : Δωρεάν
Οι εγγραφές ξεκίνησαν !