Φροντιστήρια Μ.Γ.Ε. "Σύγχρονη Εκπαίδευση"

Θετικών Επιστημών - Υγείας - Οικονομικών & Πληροφορικής

Από το 1983 κοντά στον μαθητή και τον υποψήφιο φοιτητή

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,
όταν σ’ ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο συνδυάζεται η επαγγελματική συνείδηση και η ποιοτική εργασία, με τη δημιουργική σκέψη και τον ενθουσιασμό καθηγητών και μαθητών, η επιτυχία των στόχων είναι εξασφαλισμένη.
Επιτελούμε με επιτυχία το εκπαιδευτικό μας έργο, βάζοντας κάθε χρόνο νέους στόχους για μια ποιοτικότερη και πιο ολοκληρωμένη φροντιστηριακή βοήθεια προς τους μαθητές.
Χάρη στο εξειδικευμένο διδακτικό μας προσωπικό και την προσωπική φροντίδα που επιδεικνύουμε για κάθε μαθητή ξεχωριστά ενισχύουμε τη διαδικασία εξέλιξης των μαθητών μας, παρέχοντας τους καθοδήγηση και ουσιαστική βοήθεια, με σκοπό να πετύχουμε τόσο την άριστη καθημερινή παρουσία τους στο σχολείο όσο και την καλύτερη προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν.
Έχοντας αυτή τη φιλοσοφία από το 1983, με εξειδίκευση στους τομείς των Θετικών , Οικονομικών και σπουδών Υγείας , προετοιμάζουμε άριστα τους μαθητές όλων των τάξεων για τις Πανελλαδικές  εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.
Το 2015, μετά από πολλά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο της φροντιστηριακής  Εκπαίδευσης, ως  Φροντιστήρια Μ.Γ.Ε. “Γ.Παπουλάκος”, μετονομάσαμε και διευρύναμε  τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό σε “Σύγχρονη Εκπαίδευση – Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  & Κατάρτισης ” ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες σε μαθητές  όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες. Με την εισαγωγή  νέων τεχνολογιών, όπως διαδραστικοί πίνακες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και νέων μεθόδων διδασκαλίας, με την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βελτιώσαμε την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία των μαθητών μας, δίνοντας τους παράλληλα κίνητρα για ακόμα μεγαλύτερη μελέτη και εμβάθυνση των μαθημάτων που διδάσκονται.

Σημεία υπεροχής των φροντιστηρίων μας :

 • 40-χρονη εμπειρία.
 • Άριστη οργάνωση των μαθημάτων.
 • Έμπειροι και ειδικευμένοι καθηγητές.
 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη και από απόσταση.
 • Άριστη εξ αποστάσεως “Σύγχρονη Εκπαίδευση” σε μαθητές και τμήματα όλων των τάξεων.
 • Αξιόπιστα συγγράμματα, τα οποία παρέχουμε δωρεάν στους μαθητές  μας.
 • Συνεχής και υπεύθυνη ενημέρωση των γονέων μέσω διαδικτύου.
 • Διαρκής, συστηματικός και αντικειμενικός έλεγχος της προόδου των μαθητών.
 • Σωστή σύνθεση τμημάτων (ολιγομελή και ομοιογενή)
 • Αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα  επαναλήψεων.
 • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Ετήσιο πρόγραμμα τεστ & διαγωνισμάτων και επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε  Ιανουάριο & Απρίλιο, με πρωτότυπα συνδυαστικά θέματα.
 • Δημιουργία άριστης ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης και
 • Προσωπική φροντίδα για κάθε μαθητή.

Διεύθυνση Σπουδών :

Μ.Παπουλάκος - Καθηγητής Μαθηματικών

Αρχές Λειτουργίας των Φροντιστηρίων μας

Οργάνωση και προγραμματισμός διδασκαλίας

 • Η οργάνωση των φροντιστηρίων μας βασίζεται στην άριστη οργάνωση των μαθημάτων και την αμοιβαία συνεργασία καθηγητή–μαθητή, συνδυάζοντας την επιμελημένη διδασκαλία στην τάξη με την προγραμματισμένη μελέτη στο σπίτι.
 • Οι μαθητές μας διδάσκονται την ύλη των μαθημάτων στο φροντιστήριο πριν το σχολείο. Έτσι, κατά την παράδοση στο σχολείο, έχουν ήδη γνώση των θεμάτων της ύλης και μπορούν να αντιλαμβάνονται το μάθημα πιο άμεσα, να συμμετέχουν και να απαντούν στις ερωτήσεις των καθηγητών τους με περισσότερη άνεση.
 • Η διδασκαλία στο φροντιστήριό μας υποστηρίζεται από τα αξιόπιστα και ολοκληρωμένα συγγράμματά των καθηγητών μας, που ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων και τα προσφέρουμε δωρεάν στους μαθητές μας.

Νέες μέθοδοι διδασκαλίας από έμπειρους καθηγητές

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από  εξειδικευμένους καθηγητές, με μεγάλη διδακτική εμπειρία, πρόθυμους να σας βοηθήσουν σε κάθε δυσκολία.
Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες προετοιμάζουν μεθοδικά και έγκαιρα τους μαθητές, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και στις εξετάσεις του Ιουνίου, προαγωγικές ή Πανελλαδικές.
Έχουν  άριστη γνώση και μεγάλη ικανότητα διαχείρισης της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχοντας πάντα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Όταν είναι απαραίτητο,  το μάθημα γίνεται σε διαδραστικό πίνακα  ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα και σε βάθος δύσκολες έννοιες των θετικών επιστημών.

Έλεγχος και αξιολόγηση μαθητών

Ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις τους είναι η επίδοση τους στο γραπτό λόγο.
Με το ετήσιο πρόγραμμα τεστ και διαγωνισμάτων οργανώνουμε την μελέτη της ύλης κατά ενότητες, ελέγχουμε έγκαιρα την εμπέδωση της, αξιολογούμε τους μαθητές και ταυτόχρονα, διορθώνοντας τα λάθη, καλλιεργούμε την ικανότητα τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.
Το πρόγραμμα του ελέγχου της επίδοσης και της προόδου των μαθητών βασίζεται:
 • Στον έλεγχο της καθημερινής μελέτης.
  Κάθε μαθητής/τρια αξιολογείται καθημερινά από τους καθηγητές του με προφορική εξέταση και έλεγχο πραγματοποίησης των εργασιών, με τις επιδόσεις να καταγράφονται στην προσωπική καρτέλα του.
 • Στον έλεγχο της μελέτης των θεμάτων που διδάσκονται στην τάξη.
  Με τα προγραμματισμένα εβδομαδιαία τεστ, ελέγχουμε τη μελέτη όλων των θεμάτων που έχουν διδαχθεί στην τάξη ανά ενότητα και σε κάθε μάθημα.
 • Στον έλεγχο της εμπέδωσης της ύλης και της ικανότητας με 3-ώρα διαγωνίσματα.
  Με τα προγραμματισμένα 3-ωρα διαγωνίσματα, ελέγχουμε την αφομοίωση της ύλης και την ικανότητα των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων τόσο στο γνωστικό αντικείμενο, όσο και στην ολοκλήρωση της εξέτασης στο χρόνο των τριών ωρών.
 • Στα ετήσια επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε.,
  με πρωτότυπα συνδυαστικά θέματα για όλες τις τάξεις του λυκείου, τα οποία διεξάγονται δύο φορές κατά την διάρκεια του έτους (Ιανουάριο & Μάιο).

Εργασίες που αναθέτουμε στους μαθητές μας

Αναθέτουμε τόσες εργασίες ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν άριστα την ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται καθημερινά. Όλες οι εργασίες των μαθητών μας διορθώνονται από τους καθηγητές μας και δίνονται πίσω στους μαθητές για να μελετήσουν τα λάθη τους. Με αυτό τον τρόπο, δεν χάνουμε χρόνο στην τάξη λύνοντας όλες τις εργασίες στον πίνακα και επικεντρωνόμαστε στις απορίες των μαθητών, στις πιο απαιτητικές ασκήσεις και την έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.
Η ποιότητα των εργασιών που καθημερινά δίνονται στους μαθητές δεν μετριέται με την ποσότητα τους αλλά μόνο με την επιμελημένη επιλογή τους.

Επικοινωνία & Διαρκής ενημέρωση γονέων

 • Διαρκής διαδικτυακή ενημέρωσηΟι γονείς και οι μαθητές μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu-4schools,  ενημερώνονται αμέσως μετά την διόρθωση των γραπτών (τεστ και διαγωνισμάτων), για τη βαθμολογία τους και τα  σχόλια των καθηγητών.
 • Τακτική ενημέρωση  τέσσερις φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως των γονέων με τους καθηγητές σχετικά με την πρόοδο των μαθητών. Στις συναντήσεις αυτές συζητείται κάθε θέμα σχετικά με την πρόοδο των παιδιών και δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης τους.
 • Έκτακτη ενημέρωση σε κάθε περίπτωση όπως της μη έγκαιρης προσέλευσης στο μάθημα και κυρίως όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν είναι συνεπής ως προς το σκοπό για τον οποίο επέλεξε τη φοίτηση του στο φροντιστήριο.

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Παπουλάκος
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Θετικών Σπουδών, Επιστημών Υγείας, Οικονομίας & Πληροφορικής – Τμήματα Γυμνασίου – Λυκείου

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 171797803000

Κτήρια:

Έδρα : Γρηγ. Αυξεντίου 63 & Γάζης, Άνω Ιλίσια, ΤΚ 15771, Ζωγράφου, Αθήνα
Υποκ/μα : Γαλήνης 41-43, Άνω Ιλίσια, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνο:

210.74.88.789
211.400.99.51

Skype:

Skype Chat

Για αποστολή βιογραφικών :

cv@sygxroni-ekpaideysi.gr

Έδρα : Γάζης 25 & Γρηγ. Αυξεντίου, Ιλίσια, Ζωγράφου, ΤΚ 15771

Υποκ/μα : Γαλήνης 41-43, Ιλίσια, Ζωγράφου, ΤΚ 15772