Οργάνωση και προγραμματισμός διδασκαλίας
 • Η οργάνωσή των φροντιστηρίων μας βασίζεται στην άριστη οργάνωση των μαθημάτων και στην αμοιβαία συνεργασία καθηγητή–μαθητή, συνδυάζοντας την επιμελημένη διδασκαλία στην τάξη με την προγραμματισμένη μελέτη στο σπίτι.
 • Οι μαθητές μας διδάσκονται την ύλη των μαθημάτων στο φροντιστήριο πριν στο σχολείο. Έτσι, κατά την παράδοση στο σχολείο, έχουν ήδη γνώση των θεμάτων της ύλης και  να μπορούν να αντιλαμβάνονται το μάθημα πιο άμεσα, να συμμετέχουν και να απαντούν στις ερωτήσεις των καθηγητών τους με περισσότερη άνεση.
 • Η διδασκαλία στο φροντιστήριό μας υποστηρίζεται από τα αξιόπιστα και ολοκληρωμένα συγγράμματά των καθηγητών μας, που ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων και τα προσφέρουμε δωρεάν στους μαθητές μας.
Νέες μέθοδοι διδασκαλίας από έμπειρους καθηγητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει ανατεθεί σε ειδικευμένους καθηγητές, με μεγάλη διδακτική εμπειρία, πρόθυμους να σας βοηθήσουν σε κάθε δυσκολία.

Όπου το επιτρέπει η ύλη, το μάθημα γίνεται σε διαδραστικό πίνακα κάνοντας χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας με αποτέλεσμα οι μαθητές μας να κατανοούν καλύτερα και σε βάθος δύσκολες θεωρητικές έννοιες των θετικών επιστημών.

Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες προετοιμάζουν μεθοδικά και έγκαιρα τους μαθητές μας, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και στις εξετάσεις του Ιουνίου, προαγωγικές ή Πανελλαδικές.

Έλεγχος και αξιολόγηση μαθητών

Ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις τους είναι η επίδοσή τους στο γραπτό λόγο.

Με το ετήσιο πρόγραμμα τεστ και διαγωνισμάτων, οργανώνουμε την μελέτη της ύλης κατά ενότητες, ελέγχουμε έγκαιρα την εμπέδωση της, αξιολογούμε τους μαθητές και ταυτόχρονα διορθώνοντας τα λάθη καλλιεργούμαι την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα του ελέγχου της επίδοσης και της προόδου των μαθητών βασίζεται:

 • Στον έλεγχο της καθημερινής μελέτης.
  Κάθε μαθητής/τρια αξιολογείται καθημερινά από τους καθηγητές του με προφορική εξέταση και έλεγχο πραγματοποίησης των εργασιών, με τις επιδόσεις να καταγράφονται στην προσωπική καρτέλα του.
 • Στον έλεγχο της μελέτης των θεμάτων που διδάσκονται στην τάξη.
  Με τα προγραμματισμένα εβδομαδιαία τεστ, ελέγχουμε τη μελέτη όλων των θεμάτων που έχουν διδαχθεί στην τάξη ανά ενότητα και σε κάθε μάθημα.
 • Στον έλεγχο της εμπέδωσης της ύλης και της ικανότητας με 3-ώρα διαγωνίσματα.
  Με τα προγραμματισμένα 3-ωρα διαγωνίσματα, ελέγχουμε την αφομοίωση της ύλης και την ικανότητα των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων τόσο στο γνωστικό αντικείμενο, όσο και στην ολοκλήρωση της εξέτασης στο χρόνο των τριών ωρών.
 • Στα ετήσια επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε.,
  με πρωτότυπα συνδυαστικά θέματα για όλες τις τάξεις του λυκείου, τα οποία διεξάγονται λίγο πριν από τις εξετάσεις του Ιουνίου.

Εργασίες που αναθέτουμε στους μαθητές μας

Αναθέτουμε καθημερινά τόσες εργασίες ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν άριστα την ύλη των μαθημάτων που καθημερινά διδάσκονται. Όλες οι εργασίες των μαθητών μας διορθώνονται από τους καθηγητές μας και δίνονται πίσω στους μαθητές για να μελετήσουν τα λάθη τους. Με αυτό τον τρόπο, δεν χάνουμε χρόνο στην τάξη λύνοντας όλες τις εργασίες στον πίνακα, και επικεντρωνόμαστε στις πιο απαιτητικές ασκήσεις και στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης.

Η ποιότητα των εργασιών που καθημερινά δίνονται στους μαθητές, δεν μετριέται με την ποσότητα τους, αλλά μόνο με την επιμελημένη επιλογή τους.

Διαρκής ενημέρωση γονέων

 • Μηνιαία ενημέρωση γονέων με αναλυτικές καρτέλες και σχόλια καθηγητών, που αφορούν την επίδοση των μαθητών στην τάξη, ανά μάθημα.
 • Η τακτική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο. Στις συναντήσεις των γονέων με τους καθηγητές συζητείται κάθε θέμα σχετικά με την πρόοδο των παιδιών και δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης τους.
 • Έκτακτη ενημέρωση σε κάθε άλλη περίπτωση όπως, της μη έγκαιρης προσέλευσης στο μάθημα και κυρίως όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν είναι συνεπής ως προς το σκοπό για τον οποίο επέλεξε την φοίτησή του στο φροντιστήριο.
 • Διαδικτυακή ενημέρωση. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τους βαθμούς και την πρόοδο τους, μέσα από την ιστοσελίδα των φροντιστηρίων μας, με πίνακες αναλυτικής βαθμολογίας και σχόλια των καθηγητών.