Εκδόσεις : Μαθηματικά

Γυμνασίου - Λυκείου

Ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα του σχολείου. Θέτουμε τις βάσεις από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, χαράσσοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλόβαθμες θετικές και πολυτεχνικές σχολές.

Καθηγητές :
Μ. Παπουλάκος
Μ. Φουντά
Θ. Νταβαντζή
Ε. Σακελλαρίου

Τα βιβλία μας περιέχουν :
• Ερωτήσεις θεωρίας με παραδείγματα ανά παράγραφο
• Ερωτήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου
• Λυμένα παραδείγματα
• Επιλεγμένες ασκήσεις
• Επαναληπτικά θέματα και θέματα εξετάσεων