Εκδόσεις : Μαθήματα Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Ανάπτυξη Εφαρμογών
Αρχές Οικ. Θεωρίας
Βιολογία

Έγκυρα επιστημονικά συγγράμματα για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ’Λυκείου.

Καθηγητές :
Χ. Ζάκη (Βιολογία)
Π. Κωνσταντοπούλου (Ανάπτυξη Εφαρμογών)
Α. Τσαλούχα (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)