Οι εκδόσεις μας

Αξιόπιστα συγγράμματα για όλα τα μαθήματα και όλες τις τάξεις, τα οποία παρέχουμε δωρεάν στους μαθητές μας.

Η διδασκαλία μας υποστηρίζεται από ολoκληρωμένα βιβλία δικών μας εκδόσεων, τα οποία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας.

Τα βιβλία μας βελτιώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο και αποτελούν ένα πολύτιμο βοηθό των μαθητών μας για την πληρέστερη προετοιμασίας τους.

Με τη χρήση τους εξασφαλίζουμε:

  • Περισσότερο χρόνο διδασκαλίας στην τάξη,
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη του μαθήματος με ερωτήσεις και απαντήσεις στη θεωρία, ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής αναλύσεις, μεθοδολογίες ασκήσεων και πολλές ασκήσεις για λύση.

Μαθηματικά

Ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα του σχολείου. Θέτουμε τις βάσεις από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, χαράσσοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλόβαθμες θετικές και πολυτεχνικές σχολές.

Συγγραφή – Επιμέλεια :
Μ. Παπουλάκος
Μ. Φουντά

Τα βιβλία μας περιέχουν :
• Ερωτήσεις θεωρίας με παραδείγματα ανά παράγραφο
• Ερωτήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου
• Λυμένα παραδείγματα
• Επιλεγμένες ασκήσεις
• Επαναληπτικά θέματα και θέματα εξετάσεων

Φυσική

Ένα από τα πιο βασικά και απαιτητικά μαθήματα του σχολείου. Θέτουμε τις βάσεις από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, χαράσσοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλόβαθμες θετικές, ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές.

Συγγραφή – Επιμέλεια :
Γ. Παπουλάκος

Τα βιβλία μας περιέχουν :
• Ερωτήσεις θεωρίας με παραδείγματα ανά παράγραφο
• Ερωτήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου
• Λυμένα παραδείγματα
• Επιλεγμένες ασκήσεις
• Επαναληπτικά θέματα και θέματα εξετάσεων

Χημεία

Ένα από τα πιο βασικά μαθήματα του σχολείου, απαραίτητο για τους μαθητές που στόχευαν σε σχολές επιστημών υγείας. Με τις τελευταίες αλλαγές τον εκπαιδευτικού συστήματος,  το μάθημα έχει γίνει υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές των Θετικών Σπουδών. Θέτουμε τις βάσεις από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, χαράσσοντας τον δρόμο για την εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλόβαθμες θετικές, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές.

Συγγραφή – Επιμέλεια :
Γ. Παπουλάκος
Α. Συμινής

Τα βιβλία μας περιέχουν :
• Ερωτήσεις θεωρίας με παραδείγματα ανά παράγραφο
• Ερωτήσεις εμπέδωσης κλειστού τύπου
• Λυμένα παραδείγματα
• Επιλεγμένες ασκήσεις
• Επαναληπτικά θέματα και θέματα εξετάσεων

Νεοελληνική & Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στο μάθημα της Έκθεσης. Είναι ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα και παραμένει “ο αστάθμητος παράγοντας” των Πανελληνίων Εξετάσεων ακόμα και για τους άριστους μαθητές.

Για τους μαθητές του Γυμνασίου, το μάθημα των Αρχαίων κρίνεται επίσης απαραίτητο, όχι μόνο γιατί τα παιδιά δεν έχουν αποφασίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, αλλά γιατί μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι η βάση για να μιλούν και να γράφουν σωστά.

Συγγραφή – Επιμέλεια :
Δ. Παρασκευόπουλος
Ομάδα Φιλολόγων

Τα βιβλία μας περιέχουν :
• Θεωρία και αντίστοιχες γλωσσικές ασκήσεις
• Αναλύσεις εννοιών
• Αναπτυγμένα θέματα
• Θέματα εξετάσεων και Ο.Ε.Φ.Ε.

Μαθήματα Προσανατολισμού

Έγκυρα επιστημονικά συγγράμματα για τα μαθήματα προσανατολισμού της Γ’Λυκείου.