Πρόγραμμα προετοιμασίας Εισαγωγικών Εξετάσεων σε Πρότυπα Γυμνάσια & Ιδιωτικά Σχολεία

Το πρόγραμμα προετοιμασίας των φροντιστηρίων μας βασίζεται :

  • στην οργάνωση και την 40χρονη εμπειρία μας στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης.
  • στη διδασκαλία καθηγητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μαθηματικοί & Φιλόλογοι) με εμπειρία στις ανάγκες των εξετάσεων και του Γυμνασίου.
  • στη χρήση διαδραστικού πίνακα για ευκολότερη κατανόηση μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • στα τεστ προσομοίωσης εξετάσεων τα οποία διεξάγονται κάθε 2 εβδομάδες.
  • στη δωρεάν παροχή βοηθημάτων για καλύτερη εμπέδωση των εννοιών και συστηματική εξάσκηση των μαθητών στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα.
  • στη συνεχή ενημέρωση των γονέων με τακτικές συναντήσεις με τους καθηγητές.

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα :
2 ώρες Μαθηματικά και 2 ώρες Γλώσσα.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης :

2,5 ώρες κάθε 15 μέρες

Τα τμήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπα Γυμνάσια έχουν διάρκεια 8 μήνες :
Από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Απριλίου