Έλεγχος και αξιολόγηση μαθητών

"Με τη διαρκή και συστηματική αξιολόγηση, όλοι μας γινόμαστε καλύτεροι".

Ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις τους είναι η επίδοσή τους στο γραπτό λόγο.

Με το ετήσιο πρόγραμμα τεστ και διαγωνισμάτων, οργανώνουμε την μελέτη της ύλης κατά ενότητες, ελέγχουμε έγκαιρα την εμπέδωση της, αξιολογούμε τους μαθητές και ταυτόχρονα διορθώνοντας τα λάθη καλλιεργούμαι την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα του ελέγχου της επίδοσης και της προόδου των μαθητών βασίζεται:

 • Στον έλεγχο της καθημερινής μελέτης.
  Κάθε μαθητής/τρια αξιολογείται καθημερινά από τους καθηγητές του με προφορική εξέταση και έλεγχο πραγματοποίησης των εργασιών, με τις επιδόσεις να καταγράφονται στην προσωπική καρτέλα του.
 • Στον έλεγχο της μελέτης των θεμάτων που διδάσκονται στην τάξη.
  Με τα προγραμματισμένα εβδομαδιαία τεστ, ελέγχουμε τη μελέτη όλων των θεμάτων που έχουν διδαχθεί στην τάξη ανά ενότητα και σε κάθε μάθημα.
 • Στον έλεγχο της εμπέδωσης της ύλης και της ικανότητας με 3-ώρα διαγωνίσματα.
  Με τα προγραμματισμένα 3-ωρα διαγωνίσματα, ελέγχουμε την αφομοίωση της ύλης και την ικανότητα των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων τόσο στο γνωστικό αντικείμενο, όσο και στην ολοκλήρωση της εξέτασης στο χρόνο των τριών ωρών.
 • Στα ετήσια επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε.,
  με πρωτότυπα συνδυαστικά θέματα για όλες τις τάξεις του λυκείου, τα οποία διεξάγονται λίγο πριν από τις εξετάσεις του Ιουνίου.

Εργασίες που αναθέτουμε στους μαθητές μας

"Οι εργασίες που καθημερινά δίνονται στους μαθητές, είναι αυστηρά επιλεγμένες και καλύπτουν ολοκληρωτικά το εύρος της διδαχθείσας ύλης".

Αναθέτουμε καθημερινά τόσες εργασίες ώστε οι μαθητές μας να εμπεδώνουν άριστα την ύλη των μαθημάτων που καθημερινά διδάσκονται. ‘Ολες οι εργασίες των μαθητών μας διορθώνονται από τους καθηγητές μας.

Γνωρίζοντας τη σκληρή καθημερινότητα των μαθητών οι εργασίες είναι τόσες ώστε οι μαθητές  να μπορούν χρονικά να τις πραγματοποιήσουν και οι καθηγητές μας στο επόμενο μάθημα διδασκαλίας,

 • να έχουν το χρόνο να δώσουν λύση στις απορίες των μαθητών μας και
 • παράλληλα να διδάξουν τις επόμενες ενότητες της ύλης για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Η ποιότητα των εργασιών που καθημερινά δίνονται στους μαθητές, δεν μετριέται με την ποσότητα τους, αλλά μόνο με την επιμελημένη επιλογή τους.

Η επιλογή τους όμως, έχει σχέση μόνο με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ικανότητα των καθηγητών, στοιχεία που υπάρχουν σε λίγους εκπαιδευτικούς χώρους .

Διαρκής ενημέρωση γονέων

"Η επαφή με τους γονείς είναι συστηματική αλλά και καθημερινή ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθητή".
 • Μηνιαία ενημέρωση γονέων με αναλυτικές καρτέλες και σχόλια καθηγητών, που αφορούν την επίδοση των μαθητών στην τάξη, ανά μάθημα.
 • Η τακτική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο, ανά τρίμηνο. Στις συναντήσεις των γονέων με τους καθηγητές συζητείται κάθε θέμα σχετικά με την πρόοδο των παιδιών και δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης τους.
 • Έκτακτη ενημέρωση σε κάθε άλλη περίπτωση όπως, της μη έγκαιρης προσέλευσης στο μάθημα και κυρίως όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν είναι συνεπής ως προς το σκοπό για τον οποίο επέλεξε την φοίτησή του στο φροντιστήριο.
 • Διαδικτυακή ενημέρωση. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τους βαθμούς και την πρόοδο τους, μέσα από την ιστοσελίδα των φροντιστηρίων μας, με πίνακες αναλυτικής βαθμολογίας και σχόλια των καθηγητών.
Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies, αλλά κανένα από αυτά δεν χρησιμοποιείται για άσκοπη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Θέλουμε ο ιστότοπός μας να είναι χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.