"Βασική μας επιδίωξη είναι να βελτιώσουμε σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών μας
σε σχέση με τις αρχικές τους προσδοκίες"
  • Η οργάνωσή των φροντιστηρίων μας βασίζεται στην άριστη οργάνωση των μαθημάτων και στην αμοιβαία συνεργασία καθηγητή–μαθητή, συνδυάζοντας την επιμελημένη διδασκαλία στην τάξη με την προγραμματισμένη μελέτη στο σπίτι.
  • Οι μαθητές μας διδάσκονται τα μαθήματα στο φροντιστήριο, πριν τα διδαχθούν στο σχολείο. Έτσι το μάθημα στο σχολείο είναι μια απλή επανάληψη, με αποτέλεσμα να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να συμμετέχουν και να απαντούν στις ερωτήσεις των καθηγητών τους.
  • Υποστηρίζεται από τα αξιόπιστα και ολοκληρωμένα συγγράμματά μας, που ανταποκρίνονται στο πνεύμα των εξετάσεων, τα οποία προσφέρουμε δωρεάν στους μαθητές μας.
"Έμπειροι, ειδικευμένοι καθηγητές"

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει ανατεθεί σε ειδικευμένους καθηγητές, με μεγάλη διδακτική εμπειρία, πρόθυμους να σας βοηθήσουν σε κάθε δυσκολία.

Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες προετοιμάζουν μεθοδικά και έγκαιρα τους μαθητές μας, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και στις εξετάσεις του Ιουνίου, προαγωγικές ή πανελλαδικές.

"Η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης. Το μυστικό της επιτυχίας".

Προγραμματίζουμε αυστηρά τη διδακτέα ύλη, ώστε η διδασκαλία της να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης.

Συγκεκριμένα:

  • Για την Γ’ λυκείου στα μαθήματα της κατεύθυνσης και την Β’ λυκείου, η ύλη ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
  • Για τις υπόλοιπες τάξεις η ύλη ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Έτσι, εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για τις επαναλήψεις των μαθημάτων ώστε οι μαθητές να επαναλάβουν την ύλη δύο και τρεις φορές μέχρι τις εξετάσεις του Ιουνίου.

Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies, αλλά κανένα από αυτά δεν χρησιμοποιείται για άσκοπη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Θέλουμε ο ιστότοπός μας να είναι χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.