Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Αποκλειστικά για Θετικές Σπουδές

Οι μαθητές μας στην Β’ Λυκείου προετοιμάζονται άριστα στα μαθήματα που είναι
απαραίτητα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα αρχίζει η διδασκαλία μαθημάτων της Γ’ Λυκείου.

Παρέχουμε στους μαθητές την πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες στο σχολείο και παράλληλα:

 1. να επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν στην Γ’ Λυκείου, Θετικών Σπουδών (Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Υγείας) ή Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.
 2. να διδαχθούν άριστα την ύλη των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου που είναι απαραίτητη στην επόμενη τάξη της Γ’ Λυκείου και
 3. να διδαχθούν στην διάρκεια της Β’ Λυκείου, ύλη από τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου στα οποία θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Έτσι οι μαθητές μας θα ξεκινήσουν την Γ’ Λυκείου …

 • Με άριστη ψυχολογία.
 • Με αυξημένη αντιληπτική ικανότητα και μεγάλο προβάδισμα στις γνώσεις απέναντι στους άλλους μαθητές,
 • Με το πλεονέκτημα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της ύλης στη Γ’ λυκείου, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο για τις επαναλήψεις πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Β' Λυκείου
Σύνολο
9
Μαθήματα ΓΠ
Ώρες / Εβδομάδα
Άλγεβρα
2
Έκθεση
2
Χημεία
1,5
Μαθήματα Προσανατολισμού
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
2
Φυσική
1,5

Προετοιμασία στην Β’ Λυκείου σημαίνει:

 • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από ειδικευμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
 • Κάλυψη των μαθησιακών κενών από την Α’ Λυκείου στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και της Έκθεσης..
 • Άμεση έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων των Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου (Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Υγείας) και Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής. (Βλ. εβδομαδιαίο Πρόγραμμα).
 • Αντικειμενικός έλεγχοςτης ικανότητας των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω γραπτών εξετάσεων με πολλά προγραμματισμένα σε ετήσια βάση τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα, με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση των ελλείψεών τους.
 • Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.
 • Μαθαίνεις να διαβάζεις σωστά. Λύνεις πολλά θέματα, εμπεδώνεις τις δύσκολες έννοιες στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και την Έκθεση , αποκτάς γερές βάσειςκαι προετοιμάζεσαι άριστα για το σχολείο. (Βλ. εβδομαδιαίο Πρόγραμμα).
 • Άριστη ψυχολογία. Με την λήξη της σχολικής χρονιάς της Β’ Λυκείου, θα έχεις σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές / υποψηφίους αφού θα έχεις διδαχθεί ένα μεγάλο μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου.
Β' Λυκείου - Προετοιμασίας για τη Γ' Λυκείου
Σύνολο
4
Σύνολο
3,5
Σύνολο
3
Θετικών Επιστημών
Επιστημών Υγείας
Οικονομικών Επιστημών
& Πληροφορικής
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Φυσική
1,5
Φυσική
1,5
Αρχές Επιστήμης Η/Υ


1,5
Χημεία
1
Χημεία
1
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Μαθηματικά
1,5
Βιολογία
1
Μαθηματικά
1,5

*Οι ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος αφορούν την λειτουργία τμήματος 6-8 ατόμων. Στην περίπτωση λειτουργίας τμήματος με μικρότερο αριθμό ατόμων, το φροντιστήριο κατά την κρίση του μπορεί να μειώσει τις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος.                       

**Η διακοπή στην παρακολούθηση ενός  μαθήματος δεν επιφέρει αλλαγή στα δίδακτρα.