Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Διετής κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποκλειστικά για μαθητές Θετικών Σπουδών.

Οι μαθητές μας στην Β’ Λυκείου προετοιμάζονται άριστα στα μαθήματα που είναι
απαραίτητα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα αρχίζει η διδασκαλία μαθημάτων της Γ’ Λυκείου.

Παρέχουμε στους μαθητές την πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες στο σχολείο και παράλληλα:

 • να επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν στην Γ’ Λυκείου, Θετικών Σπουδών (Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Υγείας) ή Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.
 • να διδαχθούν άριστα την ύλη των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου που είναι απαραίτητη στην επόμενη τάξη της Γ ‘ Λυκείου και
 • να διδαχθούν στην διάρκεια της Β ’ Λυκείου, ύλη από τα μαθήματα της Γ ‘ Λυκείου στα οποία θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι οι μαθητές μας θα ξεκινήσουν την Γ’ Λυκείου …

 • Με άριστη ψυχολογία.
 • Με αυξημένη αντιληπτική ικανότητα και μεγάλο προβάδισμα στις γνώσεις απέναντι στους άλλους μαθητές,
 • Με το πλεονέκτημα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της ύλης στη Γ ‘ λυκείου, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο για τις επαναλήψεις πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Προετοιμασία στην Β’ Λυκείου σημαίνει:

 • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από ειδικευμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
 • Κάλυψη των μαθησιακών κενών από την Α’ Λυκείου στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και της Έκθεσης..
 • Άμεση έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων των Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου (Θετικές Επιστήμες ή Επιστήμες Υγείας) και Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.
 • Αντικειμενικός έλεγχος της ικανότητας των μαθητών να ανταποκριθούν σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω γραπτών εξετάσεων με πολλά προγραμματισμένα σε ετήσια βάση τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα, με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση των ελλείψεών τους.
 • Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων.
 • Μαθαίνεις να διαβάζεις σωστά. Λύνεις πολλά θέματα, εμπεδώνεις τις δύσκολες έννοιες στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και την Έκθεση, αποκτάς γερές βάσεις και προετοιμάζεσαι άριστα στα μαθήματα που θα εξεταστείς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο τέλος της Γ’ Λυκείου.
 • Άριστη ψυχολογία. Με την λήξη της σχολικής χρονιάς της Β’ Λυκείου, θα έχεις σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές / υποψηφίους αφού θα έχεις διδαχθεί ένα μεγάλο μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου.
Β' Λυκείου Θετικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο)
Σύνολο
13
Μαθήματα ΓΠ
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
5
Φυσική
3,5
Χημεία
2,5
Έκθεση
2
Β' Λυκείου Επιστημών Υγείας (3ο Επιστημονικό Πεδίο)
Σύνολο
11
Μαθήματα ΓΠ
Ώρες / Εβδομάδα
Βιολογία
3
Φυσική
3,5
Χημεία
2,5
Έκθεση
2
Β' Λυκείου Οικονομίας & Πληροφορικής (4ο Επιστημονικό Πεδίο)
Σύνολο
12
Μαθήματα ΓΠ
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
5
Πληροφορική
2,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2,5
Έκθεση
2
Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies, αλλά κανένα από αυτά δεν χρησιμοποιείται για άσκοπη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Θέλουμε ο ιστότοπός μας να είναι χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.