Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

Αποκλειστικά για τμήματα Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Οικονομικών & Πληροφορικής.

Η επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν είναι ένα γεγονός που θα συμβεί ξαφνικά και τυχαία. Είναι η κατάληξη μιας επίπονης  προσπάθειας και μιας σκληρής προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το είδος και την πληρότητα της προετοιμασίας σας. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς, κυρίως όμως θα εξαρτηθεί από την επιλογή του φροντιστηρίου και των καθηγητών που θα εμπιστευτείτε την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό της μελέτης σας.

Η 35-χρονη επιτυχημένη παρουσία  μας στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με εκατοντάδες μαθητές μας να έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Πανεπιστημιακές σχολές, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων και εξασφαλίζει την εισαγωγή σας στο τμήμα Α.Ε.Ι. που επιθυμείτε.

Προετοιμασία στην Γ’ Λυκείου σημαίνει :

  • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία  από   ειδικευμένους  καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
  • Συνεχής εξάσκηση με γραπτές εξετάσεις, πολλά τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα.
  • Αντικειμενικός και προσωπικός έλεγχος των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των γραπτών εξετάσεων που αφορά την ανταπόκριση τους σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση ελλείψεων του κάθε μαθητή προσωπικά.
  • Συμμετοχή  στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων. 
Γ' Λυκείου - Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας 17 Ιουνίου - 19 Ιουλίου (Διάρκειας 5 εβδομάδων)
Σύνολο
17,5
Σύνολο
15,5
Σύνολο
15
Θετικών Επιστημών

2o Επιστημονικό Πεδίο
Επιστημών Υγείας

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Οικονομικών Επιστημών & Επιστημών Πληροφορικής

5o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση
3
Έκθεση
3
Έκθεση
3
Φυσική
5
Φυσική
5
Μαθηματικά
6
Χημεία
3,5
Χημεία
3,5
Ανάπτυξη Εφαρμογών
3
Μαθηματικά
6
Βιολογία
4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3

 

Το πρόγραμμα σπουδών για τη Χειμερινή Περίοδο 2019-2020 θα αναρτηθεί μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Σύστημα μέσα στους επόμενους μήνες.

*Οι ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος αφορούν την λειτουργία τμήματος 6-8 ατόμων. Στην περίπτωση λειτουργίας τμήματος με μικρότερο αριθμό ατόμων, το φροντιστήριο κατά την κρίση του μπορεί να μειώσει τις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος.