Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

"Υψηλές επιτυχίες λόγω της εξειδίκευσής μας στις κατευθύνσεις Θετικών Επιστημών, Υγείας, Οικονομίας & Πληροφορικής".

Η επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν είναι ένα γεγονός που θα συμβεί ξαφνικά και τυχαία. Είναι η κατάληξη μιας επίπονης  προσπάθειας και μιας σκληρής προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το είδος και την πληρότητα της προετοιμασίας σας. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς, κυρίως όμως θα εξαρτηθεί από την επιλογή του φροντιστηρίου και των καθηγητών που θα εμπιστευτείτε την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό της μελέτης σας.

Η 35-χρονη επιτυχημένη παρουσία  μας στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με εκατοντάδες μαθητές μας να έχουν εισαχθεί σε Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Πανεπιστημιακές σχολές, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων και εξασφαλίζει την εισαγωγή σας στο τμήμα Α.Ε.Ι. που επιθυμείτε.

Προετοιμασία στην Γ’ Λυκείου σημαίνει :

  • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία  από   ειδικευμένους  καθηγητές με μεγάλη διδακτική εμπειρία,μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους.
  • Συνεχής εξάσκηση με γραπτές εξετάσεις, πολλά τεστ και 3-ώρα διαγωνίσματα.
  • Αντικειμενικός και προσωπικός έλεγχος των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των γραπτών εξετάσεων που αφορά την ανταπόκριση τους σε θέματα επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων με σκοπό την έγκαιρη διόρθωση ελλείψεων του κάθε μαθητή προσωπικά.
  • Συμμετοχή  στις πανελλαδικές εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε..
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και σωστός προγραμματισμός των επαναλήψεων. 
Γ' Λυκείου - Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας (Διάρκειας 5 εβδομάδων : 10 Ιουνίου - 12 Ιουλίου)
Σύνολο
17
Σύνολο
15
Σύνολο
15
Θετικών Επιστημών

2o Επιστημονικό Πεδίο
Επιστημών Υγείας

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Οικονομικών Επιστημών & Επιστημών Πληροφορικής

5o Επιστημονικό Πεδίο
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Έκθεση
3
Έκθεση
3
Έκθεση
3
Φυσική
5
Φυσική
5
Μαθηματικά
6
Χημεία
3
Χημεία
3
Ανάπτυξη Εφαρμογών
3
Μαθηματικά
6
Βιολογία
4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για τη Χειμερινή Περίοδο 2019-2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας εντός των επόμενων ημερών.