Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Ξεκινάμε σωστά. Θέτουμε τις βάσεις για το Λύκειο

Το Γυμνάσιο είναι η δεύτερη κατά σειρά εκπαιδευτική βαθμίδα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν έγκαιρα και σωστά, ώστε χωρίς μαθησιακά κενά να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.

Οι δυσκολίες στο γυμνάσιο…

 • Το πλήθος των μαθημάτων, η μορφή και ο τρόπος εξέτασής τους.
 • Το υψηλό επίπεδο των εννοιών στα βασικά μαθήματα των σχολικών βιβλίων.
 • Οι πολλοί καθηγητές κυρίως για τους μαθητές της Α’ τάξης.
 • Τα τεστ, τα διαγωνίσματα των τριμήνων και του Ιουνίου.
 • Η δυσκολία των μαθητών να εκφράζονται και να αποδίδουν γραπτά τις σκέψεις τους και κυρίως
 • Η χαλαρότητα και πολλές φορές η αδιαφορία που υπάρχει στα περισσότερα σχολεία για την πρόοδο και την εκπαίδευση των μαθητών.
 • Οι μαθητές κατά την φοίτησή τους στο γυμνάσιο πρέπει να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική τη Χημεία και τη Γλώσσα.

Προετοιμασία στο Γυμνάσιο σημαίνει:

 • Μαθαίνω να διαβάζω σωστά.
 • Προετοιμάζομαι άριστα για το σχολείο.
 • Εξασκούμαι στο γραπτό λόγο με πολλά τεστ και 2-ωρα διαγωνίσματα.
 • Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζω τις επαναλήψεις μου.
 • Αποκτώ γερές βάσεις στα βασικά μαθήματα για το Λύκειο.
 • Έχω άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία από ειδικευμένους καθηγητές με μεταδοτικότητα, συγγραφική δραστηριότητα, ποιότητα στη δουλειά τους και μεγάλη διδακτική εμπειρία στα φροντιστήρια.
Α' Γυμνασίου
Σύνολο
6
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
3
Έκθεση
1
Φυσική
1
Αρχαία
1
B' Γυμνασίου
Σύνολο
7
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
2,5
Έκθεση
1
Φυσική
1,5
Χημεία
1
Αρχαία
1
Γ' Γυμνασίου
Σύνολο
7
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Μαθηματικά
2,5
Έκθεση
1
Φυσική
1,5
Χημεία
1
Αρχαία
1

*Οι ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος αφορούν την λειτουργία τμήματος 6-8 ατόμων. Στην περίπτωση λειτουργίας τμήματος με μικρότερο αριθμό ατόμων, το φροντιστήριο κατά την κρίση του μπορεί να μειώσει τις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος.                       

**Η διακοπή στην παρακολούθηση ενός μαθήματος (εκτός των Μαθηματικών) δεν επιφέρει αλλαγή στα δίδακτρα.