Οι εκδόσεις μας

"Αξιόπιστα συγγράμματα για όλα τα μαθήματα και όλες τις τάξεις, τα οποία παρέχουμε δωρεάν στους μαθητές μας".

Η διδασκαλία μας υποστηρίζεται από ολoκληρωμένα βιβλία δικών μας εκδόσεων, τα οποία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας.

Τα βιβλία μας βελτιώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο και αποτελούν ένα πολύτιμο βοηθό των μαθητών μας για την πληρέστερη προετοιμασίας τους.

Με τη χρήση τους εξασφαλίζουμε:

  • Περισσότερο χρόνο διδασκαλίας στην τάξη,
  • Ολοκληρωμένη κάλυψη του μαθήματος με ερωτήσεις και απαντήσεις στη θεωρία, ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής αναλύσεις, μεθοδολογίες ασκήσεων και πολλές ασκήσεις για λύση.

Βασικά Μαθήματα